admin

Pozvánka na členskou schůzi družstva

Představenstvo družstva v souladu se stanovami družstva a zákonem č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako svolavatel svolává členskou schůzi družstva, která se koná dne 30.5.2014 od 19.00 hodin v Pohostinství v Tálíně. Celá pozvánka ke stažení 1014033 Pozvánka na ČS 2014 v02 Tx

Vítáme Vás na našem webu

Vítejte na webové prezentaci našeho ZD. Najdete všechny důležité informace týkající se našeho družstva.