Monthly Archives: Červen 2021

Doplnění programu členské schůze

Navrhuji rozšířit program členské schůze o následující bod:
změna stanov – rozšíření živnosti
1.Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební
činnosti
2.Opravy silničních vozidel
3.Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Ing. Miroslav Zach, předseda představenstva

Pozvánka na členskou schůzi 2021

Pozvánka na ČS 2021