Nezařazené

Pozvánka členská schůze 2024

Pozvánka na ČS 2024-2

Pozvánka schůze 2023

Pozvánka na ČS 2023

Pozvánka na členskou schůzi konanou dne 17.6.2022 od 19.00 hod v Tálínské hospodě

Pozvánka schůze 2022

Doplnění programu členské schůze

Navrhuji rozšířit program členské schůze o následující bod:
změna stanov – rozšíření živnosti
1.Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební
činnosti
2.Opravy silničních vozidel
3.Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Ing. Miroslav Zach, předseda představenstva

Pozvánka na členskou schůzi 2021

Pozvánka na ČS 2021

Publicita projektu OP PIK Název projektu: Výměna nakladače za energeticky úspornější Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017381

PP plakát A3_horizontal

Členská schůze ZD Oseva Žďár se koná 15.6.2018 od 19.30 v Tálínské hospodě

Obytný panelový dům

Plakát A3

Pozvánka na členskou schůzi družstva

Představenstvo družstva v souladu se stanovami družstva a zákonem č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako svolavatel svolává členskou schůzi družstva, která se koná dne 30.5.2014 od 19.00 hodin v Pohostinství v Tálíně. Celá pozvánka ke stažení 1014033 Pozvánka na ČS 2014 v02 Tx

Vítáme Vás na našem webu

Vítejte na webové prezentaci našeho ZD. Najdete všechny důležité informace týkající se našeho družstva.